GDPR

Hej,Vi på Stammen Kök & Bar, (Gamla Stans Kalas Restaurang AB) behandlar Era personuppgifter enl. GDPR för att du ska känna dig dig trygg.Vi behandlar personuppgifterna för att Ni är en kund, leverantör, samarbetspartner hos oss, personal eller för att vi vill kunna komma i kontakt med er.

Personuppgifterna kan behandlas i ett eller flera av följande system: Visma SPCS, XOR lön,kontaktlistor och mailsystem. Uppgifterna lämnas ut till våra samarbetspartners, Merope AB (bokföringskonsult), Roundcube (ansvariga för hemsida & mail) samt behöriga myndigheter. Uppgifterna skyddas av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
Personuppgifterna har samlats in på något av följande sätt:

 

  • Ni tecknade avtal med Stammen Kök & Bar
  • Ni lämnade dem via vår hemsida
  • Ni lämnade dem vid kontakt med våra medarbetare

.

 

Personuppgifterna behandlas endast inom EU och det förekommer ingen form av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vi grundar vår behandling på intresseavvägning och Ni kan när som helst kontakta oss om ni vill bli avregistrerade vilket även betyder att vi kommer radera Era personuppgifter.
Om Ni har frågor om hur vi behandlar era personuppgifter är Ni välkomna att maila oss på info@stammenkokbar.se

Som registrerade har Ni rätt att begära:

 

  • tillgång till personuppgifterna
  • rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • radering av personuppgifterna
  • begränsning av behandling som rör personuppgifterna
  • rätt att invända mot behandling
  • rätt till dataportabilitet

 

Undertecknad begäran enligt ovan ska skickas till personuppgiftsansvarig på nedan angiven adress.
Stammen Kök & Bar
Personuppgiftsansvarig
Trädgårdsgatan 16
17238 SUNDBYBERG

 

Som registrerad har man rätt att inge klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet Datainspektionen.

 

.